27 February 2024 - 2 April 2024, 9:30 - 16:30, Huis van SCOH

3-daagse training Aandachtsfunctionaris

Hero image
  • hanteren en borgen van de meldcode
  • adviseren en begeleiden bij vermoedens
  • eerder signaleren van kindermishandeling 
De training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling geeft voldoende kennis, vaardigheden en praktische tools om deelnemers hun rol als aandachtsfunctionaris binnen hun eigen team bekwaam uit te kunnen, willen en durven voeren.
Tijdens de training leert de aandachtsfunctionaris op twee niveaus te werken:
Niveau 1: De aandachtsfunctionaris als inhoudelijk en tevens uitvoerend deskundige professional in het werken met de meldcode. Op dit niveau gaat het over de geleerde kennis en vaardigheden kunnen toepassen als professional zelf, waarbij verantwoordelijkheden en grenzen over het gebruik van de meldcode aan bod komen.
Niveau 2: De aandachtsfunctionaris als aanspreekpunt, motivator en coach van collega’s en directie in het gebruik en werken met de meldcode. Op dit niveau gaat het om het overbrengen van het geleerde uit de training aan het team, de positionering van jezelf als AF binnen je team en het motiveren en coachen van teamgenoten in het gebruik van de meldcode.
De aandachtsfunctionaris heeft als het ware 2 petten op tijdens de training; de pet als professional, die het geleerde zelf moet toepassen in de praktijk. En de pet van
aandachtsfunctionaris, die het geleerde moet kunnen overbrengen aan zijn teamgenoten. Elke onderdeel in de training wordt behandeld op deze twee niveaus en vanuit deze twee petten bekeken. De kernvragen hierbij zijn:
Niveau 1: ‘Hoe ga ik hiermee om/Wat kan ik hiermee in mijn functie als professional?’
Niveau 2: ‘Hoe ga ik hiermee om/Wat kan ik hiermee in mijn taak als aandachtsfunctionaris?’
Dag 1: dinsdag 27 februari 2024
Dag 2: dinsdag 12 maart 2024
Dag 3: dinsdag 2 april 2024
Door
Florieke Stofmeel
Datum en tijd

27 februari 2024 09:30 16:30

Locatie
Huis van SCOH
Kosten

Tussen €500 en €750 per persoon.

 

 

Uit