• informatie over inclusieve kinderopvang
  • input gevraagd vanuit de peuterscholen 
De Gemeente Den Haag heeft onderzocht hoe er binnen de kinderopvang extra ondersteuning geboden kan worden aan kinderen die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van taal of zorg.
De dagelijkse praktijk binnen onze peuterscholen laat al zien dat jullie zoveel mogelijk maatwerk proberen te leveren. De Gemeente Den Haag wil ons/jullie hierin ook extra gaan ondersteunen en op dit moment wordt gekeken hoe dit vormgegeven moet worden.

Graag informeren we jullie tijdens deze bijeenkomst over de huidige stand van zaken en ontwikkelingen over de inclusieve kinderopvang in Den Haag en wat dit betekent voor onze organisatie.
We willen als organisatie van jullie terug horen wat jij denkt dat nodig is voor de peuters, medewerkers en organisatie om inclusieve kinderopvang te bieden. Met het inventariseren van jullie ideeën kunnen wij een passend plan maken dat past binnen de gemeentelijke kaders.

Alle pedagogisch medewerkers zijn welkom tijdens deze bijeenkomst. Het zou fijn zijn als er minimaal één collega van elke locatie kan aansluiten.

 

Door
Leernetwerk Het Jonge Kind
Datum en tijd

11 juni 2024 16:00 17:30

Locatie
Online
Kosten

Kosteloos voor SCOH-medewerkers

 

Annuleren

Annuleren graag uiterlijk tot 4 dagen voorafgaand aan de bijeenkomst.

Heeft u een SCOH email-adres (naam@scoh.nl) dan kunt u zich via onderstaande knop aanmelden. Heeft u dit niet en wilt u hier toch bij zijn, neem dan contact met ons op (info@scohacademie.nl). Ook voor overige vragen kunt u bij ons terecht.

Uit