• ervaringen delen
  • kennis en inspiratie opdoen
  • plannen evalueren/bijstellen

Speciale bijeenkomst voor alle netwerkcoördinatoren van de leernetwerken

Samen ontwikkelen en leren van elkaar is essentieel om je vak goed uit te oefenen. Om dit structureel te doen zijn er leernetwerken gevormd, rondom bepaalde functies, thema’s of specialismen. De leernetwerken zijn een broedplaats voor kennisuitwisseling en ontwikkeling binnen de SCOH Academie. Elk Leernetwerk heeft één of twee netwerkcoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de planning en organisatie. Zij zijn dan ook van harte welkom bij deze bijeenkomst voor netwerkcoördinatoren. Zij doen nieuwe inspiratie op en delen ervaringen met elkaar. Ook kijken we met elkaar naar de gemaakte jaarplannen en opgestelde doelen. Deze worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld

Door
Eva van Winden
Datum en tijd

10 mei 2023 13:00 15:00

Locatie
Huis van SCOH
Kosten

Kosteloos voor SCOH medewerkers.

 

Annuleren 

Annuleren graag uiterlijk tot 4 dagen voorafgaand aan de bijeenkomst.

Heeft u een SCOH email-adres (naam@scoh.nl) dan kunt u zich via onderstaande knop aanmelden. Heeft u dit niet en wilt u hier toch bij zijn, neem dan contact met ons op (info@scohacademie.nl). Ook voor overige vragen kunt u bij ons terecht.

Uit