• korte inleiding doel en opzet Passend Onderwijs
  • specifieke zorgplicht scholen aan de hand van casuïstiek
  • rechten en plichten ouders bij aanmelding en toelating 

Elke leerling heeft recht op een passende onderwijsplek. Een uitgangspunt dat sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs centraal staat. Maar hoe ver gaat de zorgplicht om een leerling met extra ondersteuning passend onderwijs te (blijven) bieden. Welke ruimte biedt deze wet aan scholen om besluiten te nemen over toelaten, schorsen of verwijderen van een leerling. En heeft deze wet ook invloed op besluiten waar passend onderwijs geen rol speelt? In deze workshops gaan we hier op in.

Door
Marion Scholtes
Datum en tijd

28 maart 2023 09:00 10:30

Locatie
Huis van SCOH
Kosten

Kosteloos voor SCOH-medewerkers

 

Annuleren

Annuleren graag tot 4 dagen voorafgaand aan de bijeenkomst.

Heeft u een SCOH email-adres (naam@scoh.nl) dan kunt u zich via onderstaande knop aanmelden. Heeft u dit niet en wilt u hier toch bij zijn, neem dan contact met ons op (info@scohacademie.nl). Ook voor overige vragen kunt u bij ons terecht.

Uit