Samen ontwikkelen en leren van elkaar is essentieel om je vak goed uit te oefenen. Om dit structureel te doen zijn er leernetwerken gevormd, rondom bepaalde functies, thema’s of specialismen. De leernetwerken zijn een broedplaats voor kennisuitwisseling en ontwikkeling binnen de SCOH Academie.

 

Het leernetwerk Muziek komt ten minste twee keer per jaar op woensdagmiddag bij elkaar. Op verzoek van deelnemers kunnen extra bijeenkomsten worden gepland voor een kleinere groep, om een specifiek onderwerp te onderzoeken of verdiepen.

 

Doelgroep: Voor vakdocenten en leerkrachten muziek in het primair onderwijs, van de leerkracht en docent zonder muziekopleiding tot en met de professional.

 

CultuurSchakel faciliteert de bijeenkomsten door middel van:

  • Een vooraf vastgestelde agenda, op basis van wensen en behoeftes van de deelnemers.
  • Inhoudelijke en praktische ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering.
  • Relevante informatie over Haagse en landelijke ontwikkelingen.

 

Heb je vragen, ideeën of wil je meer informatie? Neem contact met ons op.
 

Het leernetwerk Muziek wordt gecoördineerd door:

Coördinator
Gerbry Junte & Coby Wisse

Evenementen voor dit leernetwerk