Kom kennismaken met alle zij-instromers, verkorte deeltijders pabo en startende leerkrachten van SCOH. Samen kunnen we meer!  Wij willen met elkaar in contact komen, de verbinding zoeken, kennis en ervaringen delen.

 

Het leernetwerk komt een aantal keer per jaar bij elkaar op verschillende schoollocaties. Er komen naast een rondleiding op verschillende scholen inhoudelijke onderwerpen aan de orde zoals bijvoorbeeld medialab, vakspecialisten en oudergesprekken. Daarnaast is er volop ruimte om met een hapje en een drankje van elkaar te leren en ervaringen te delen. 

Het leernetwerk Starters wordt gecoördineerd door:

Coördinator
Steven Spaans

Evenementen voor dit leernetwerk

  • kennisuitwisseling 
  • inspiratie opdoen
  • ervaringen delen