Het lesgeven aan kinderen in een stad als Den Haag is niet altijd gemakkelijk. Kinderen met een verschillende sociaaleconomische, culturele en maatschappelijke achtergrond stromen de basisscholen binnen en zij brengen uiteraard ook hun ouders en thuissituatie mee.

Het is de taak van het onderwijs om deze kinderen alle kansen en ondersteuning te bieden die nodig is om zich optimaal te ontwikkelen. Om dit te realiseren zijn kwalitatief goede leerkrachten nodig. In de huidige situatie, met een groot tekort aan leerkrachten in de stad, is dit een enorme uitdaging. 

Door schoolleiders en (startende) leerkrachten met elkaar te verbinden en van elkaar te laten leren en te innoveren, zoeken

we mogelijkheden om het onderwijs in de grote stad aantrekkelijker te maken en de kwaliteit te verbeteren.

Het leernetwerk Urban education wordt gecoördineerd door:

Afbeelding
Anne
Coördinator
Anne van Zuuren

Evenementen voor dit leernetwerk

  • grootstedelijke context
  • grootstedelijke context