Je werkt als klassenassistent, onderwijsassistent of leraarondersteuner en wil jezelf verder ontwikkelen. Samen met andere schoolbesturen organiseren we het programma Ontwikkeldoor, een ontwikkeltraject voor alle medewerkers die onderwijs ondersteunen in scholen voor primair onderwijs Den Haag.

Kijk hier de promotiefilm: link

Het traject in het kort

Met het modulaire opleidingstraject Ontwikkeldoor sluiten we zoveel mogelijk aan bij de ambities en mogelijkheden van de deelnemers. Het ontwikkeltraject start met Blok 1, in deze periode volgen onderwijsondersteuners een (oriëntatie)module waarin ze meer inzicht krijgen in de eigen kwaliteiten en niveau, ambities, loopbaanmogelijkheden en ontwikkelbehoefte. Naast de modules didactiek (rekenen en taal) vormt ook de persoonlijke ontwikkeling een belangrijk onderdeel van de professionalisering. Tevens worden de deelnemers gekoppeld aan een coach die hen begeleid en bezoekt op de werkvloer. Blok 1 wordt afgesloten met een ontwikkelprofiel. Dit is een persoonlijk advies voor de deelnemer gebaseerd op input vanuit een vragenlijst, ingevuld door de deelnemer en de leidinggevende, aangevuld met feedback van de docenten en terugkoppeling van de coach.

 

Hierna volgen, in Blok 2, modules die bijdragen aan de professionalisering op inhoudelijk, pedagogisch en/of didactisch gebied. Zo staan onderwijsondersteuners nog vakbekwamer in of voor de klas. Mocht tijdens Blok 1 blijken dat de onderwijsondersteuner de ambitie, motivatie en mogelijkheden heeft om in te stromen in een (deeltijd) Pabo of Ad PEP of een MBO-4 traject, dan zal dit begeleid worden. Alles om de gelegenheid te bieden voor verdere ontwikkeling.

 

Digitale informatiebijeenkomst

Wil jij gaan deelnemen en je inschrijven, dan kan verzoeken wij je om deel te nemen aan een  online informatiebijeenkomst via https://www.ontwikkeldoorindenhaag.nl/interesse/

Na aanmelding ontvang je direct een bevestiging van je inschrijving. De komende maand word jij op de hoogte gebracht wanneer de on-line bijeenkomst plaats gaat vinden.     

Alle informatie vind je terug op https://www.ontwikkeldoorindenhaag.nl