12 maart 2024 15:30 - 17:00  Inholland, Theresiastraat 8, Den Haag

 • behandelen van theorie over beoordelaarsvalkuilen
 • bewust worden van eigen beoordelaarsvalkuilen
 • oefenen met beoordelen aan de hand van een opname uit de praktijk
Door
Ilse van der Lans
Uit

10 januari 2024 14:30 - 16:00  Inholland, Theresiastraat 8, Den Haag

 • doorplaatsen stagiaires
 • hoe werkt een Leertuin?
 • stand van zaken Samen Opleiden en Professionaliseren
 • update de nieuwe Inholland Pabo
 • intervisie
Door
Ilse van der Lans
Uit

2 november 2023 09:30 - 11:00  De Loods, Treubstraat 31 in Rijswijk

 • kennis verrijken 
 • inspiratie opdoen
 • ervaringen uitwisseling 
Uit

21 november 2023 16:00 - 17:00  Rehoboth school Rijswijk

 

 • Quick Scan Papier-en Pentaken bespreken n.a.v. Webinar Schrijven met de Hand
 • ​​​​vervolg laatste vergadering vorig jaar over de FM testen
 • nieuwe ideeën/agendapunten voor de volgende vergadering aanleveren
  ​​​​

 

Door
Petra van Dorp
Uit

9 januari 2024 09:30 - 12:30  Huis van SCOH

 • werken met het nieuwe SCOH schoolanalyseformulier
 • interpreteren van data uit Leerling in beeld, IEP, BOOM of DIA
 • afgestemd op het LVS waar jouw school mee werkt
Uit

5 juni 2024 14:00 - 15:30  De Ontmoeting

 • ervaring uitwisselen
 • expertise 
 • ontmoeten
Door
Leernetwerk IPC
Uit

17 januari 2024 14:00 - 15:30  KC Vroondaal

 • ervaring uitwisselen
 • expertise 
 • ontmoeten
Door
Leernetwerk IPC
Uit

22 november 2023 14:00 - 15:30  Kindcentrum O3

 • ervaring uitwisselen
 • expertise 
 • ontmoeten
Door
Leernetwerk IPC
Uit

6 juni 2024 09:00 - 12:00  Huis van SCOH

 • grootstedelijke context
Door
Anne van Zuuren
Uit

16 april 2024 12:00 - 16:00  Huis van SCOH

 • grootstedelijke context
Door
Anne van Zuuren
Uit