43 resultaten

29 januari 2024 16:00 - 17:00  CBS de Gantel

 • gespreksvoering met kinderen
 • vraagtechnieken
 • kennis delen
Door
Rebecca & Michelle
Uit

5 februari 2024 11:00 - 14:00  Huis van SCOH

 • afstemming met servicebureau/financiële administratie
 • kennis uitwisselen op gebied van Parnassys/WIS
 • teldatum leerlingenaantal bespreken en controleren
Door
Lucas Tijbosch
Uit

6 februari 2024 08:45 - 12:30  locatie nog niet bekend

 • contact te zoeken
 • vragen te stellen
 • delen van leuke ideeën
 • advies te vragen
Door
Jannine Dijkstra & Henny Bult
Uit

6 februari 2024 16:00 - 17:30  Huis van SCOH

 • herkennen van autisme bij meisjes
 • verschillen tussen jongens en meisjes
 • wat hebben deze kinderen van ons nodig
Uit

15 februari 2024 15:30 - 16:30  Huis van SCOH

 
 • inspiratie opdoen
 • kennis delen
 • doelen opstellen
Uit

15 februari 2024 15:45 - 17:00  Huis van SCOH

 • kennisuitwisseling
 • inspiratie opdoen
 • ervaringen met elkaar te delen
Door
Coördinator SCOH Academie
Uit

15 februari 2024 16:00 - 17:30  KC Da Vinci

 • welke aanbieders zijn er?
 • welke lessen zijn aanraders?
 • wat zet je in en wat laat je gaan?
Door
Stephanie Verspoor
Uit

27 februari 2024 09:30 - 16:30  Huis van SCOH

 • hanteren en borgen van de meldcode
 • adviseren en begeleiden bij vermoedens
 • eerder signaleren van kindermishandeling 
Door
Florieke Stofmeel
Uit

5 maart 2024 09:00 - 11:00  De Poort

 • kennisuitwisseling
 • inspiratie opdoen
 • ervaringen delen
Door
Annemieke van Straalen
Uit

11 maart 2024 16:00 - 17:30  Huis van SCOH

 • handvatten voor communicatie (TOS)
 • visualiseren van boodschappen
 • praktische tips en adviezen
Uit

21 maart 2024 15:30 - 17:00  KC Da Vinci

 • succeservaringen
 • leesapp
 • opzetten van een schoolbieb, hoe doe je dat?
Uit

11 april 2024 16:00 - 18:00  locatie nog niet bekend

 • kennisuitwisseling 
 • inspiratie opdoen
 • rondleiding
Door
Mariëlle Kalee, Martine Tuit en Steven Spaans
Soort
Uit

15 april 2024 09:00 - 15:00  Huis van SCOH

 • follow up/mededelingen
 • uit de groep/rondvraag
 • Visie Digitale Geletterdheid
 • werkgroepen
Door
Theo Staats
Uit

16 april 2024 08:45 - 12:30  locatie nog niet bekend

 • contact te zoeken
 • vragen te stellen
 • delen van leuke ideeën
 • advies te vragen
Door
Jannine Dijkstra & Henny Bult
Uit

16 april 2024 16:00 - 17:00  CBS de Gantel

 • wat is een Orka Training?
 • wanneer zet je de Orka training in?
 • belang van groepsvorming?
Door
Michelle Leijnse
Soort
Uit

13 mei 2024 15:45 - 17:00  Huis van SCOH

 • kennisuitwisseling
 • inspiratie opdoen
 • ervaringen met elkaar te delen
Door
Coördinator SCOH Academie
Uit

28 mei 2024 14:00 - 16:00  P. Oosterleeschool

 • kennisuitwisseling
 • inspiratie opdoen
 • ervaringen delen
Door
Annemieke van Straalen
Uit

13 juni 2024 16:00 - 17:00  Online

 • terugblik afgelopen jaar 
 • planning nieuwe schooljaar
Door
Michelle Leijnse
Uit

19 juni 2024 13:00 - 17:00  De Vliermeent

 • follow up/mededelingen
 • uit de groep/rondvraag
 • Visie Digitale Geletterdheid
 • werkgroepen
Door
Theo Staats
Uit