31 resultaten

26 juni 2024 14:00 - 16:00  Huis van SCOH - Het Werkcafé

 • kennis opdoen
 • sociale samenwerking
 • communicatieopties
Door
Maurits Knoppert
Soort
Uit

3 september 2024 14:00 - 16:30  Inholland Academy, Den Haag

 • Kinderspel begeleiden
 • Pedagogisch didactisch ontwerpen en begeleiden
Door
INHolland Academy
Uit

5 september 2024 17:00 - 20:00  Begeleiden van nieuwkomers op school

 • kennis uitwisseling 
 • inspiratie opdoen
 • ervaringen delen 
Door
Nelske van der Veer & Clarissa Bllijns
Uit

9 september 2024 10:00 - 14:00  Huis van SCOH - Het Werkcafé

 • scholing WIS Collect 
 • financiën 
 • Parnassys - ROD signalen oplossen
 • subsidie vreemdelingen en asielzoekers
 • werkwijze andere collega's
Door
Lucas Tijbosch
Uit

9 september 2024 16:00 - 17:00  De Gantel

 • sterk pedagogisch klassenklimaat
 • ontwikkelen sociale vaardigheden
 • Orka training
Uit

16 september 2024 13:00 - 16:00  Paul Kruger

 • verbeter je vaardigheden en kennis over Demonstratiespel
 • kenmerken van Demonstratiespel
 • samen oefenen
Door
Jonge Kind
Soort
Uit

18 september 2024 14:00 - 17:00  Groen van Prinsterer school, Paradijsstraat 51 in Voorburg

 • kennisuitwisseling
 • inspiratie opdoen
 • ervaringen delen 
Uit

23 september 2024 09:30 - 13:00  Huis van SCOH - Zaal Vienna

 • kennis uitwisseling
 • inspiratie opdoen
 • ervaringen delen
Door
Stefan Prins
Soort
Uit

23 september 2024 09:30 - 13:00  Huis van SCOH - Het Werkcafé

 
 • Opstellen van facturen in WIS Collect;
 • Samenstellen van rapportages in WIS Collect;
 • Opstellen van e-mailberichten in WIS Collect.
Door
Jan-Jaap Bol
Uit

25 september 2024 13:00 - 17:00  

 • follow up/mededelingen
 • uit de groep/rondvraag
 • visie digitale geletterdheid 
 • workshops
 • lezing expert
 • bezoek aan ICT-bedrijven
Door
Theo Staats
Uit

30 september 2024 18:30 - 22:30  Koninklijke Schouwburg

Haags Educatief Festival
voor alle professionals in onderwijs en kinderopvang
30 september 2024 van 18:30 - 22:30 uur
Koninklijke Schouwburg Den Haag
Uit

9 oktober 2024 14:00 - 16:00  STACH, Johanna Westerdijkplein 1, Den Haag

 • kennis en vaardigheden vergroten 
 • bewustwording 
 • het verbeteren van het onderwijs aan meertalige leerlingen
Uit

9 oktober 2024 14:00 - 16:30  KC Balans, Klaverveld 5, Den Haag

 • leesvaardigheden
 • begrijpend luisteren
 • taalstimulering 

 

Door
Ruth Heuvelmans van Expertis
Uit

10 oktober 2024 16:00 - 17:15  KC Da Vinci

 • nieuwste onderzoeken worden met jullie gedeeld 
 • ervaringen en tips wisselen we aan elkaar uit
 • inspiratie opdoen
Uit

16 oktober 2024 14:00 - 16:00  De locatie van de bijeenkomsten: STACH, Johanna Westerdijkplein 1, Den Haag

 • meertalige leerlingen en hun families ondersteunen 
 • verdieping in theorie 
 • hoe je dit in praktijk kunt brengen
Door
Frederike Groothoff van LangWhich
Uit

5 november 2024 16:00 - 17:00  De Gantel

 • Pestprotocol
 • ervaringen delen
 • kennis uitwisseling 
Uit

7 november 2024 15:30 - 17:00  

 • kennis uitwisseling
 • inspiratie opdoen
 • ervaringen delen
Door
Ilse van der Lans
Uit

12 november 2024 15:30 - 17:00  

 • stand van zaken Cultuur op je school
 • informatie vanuit Cultuurschakel
 • eventueel cultuurplan
Door
Stephanie Verspoor
Uit

26 november 2024 09:00 - 17:00  Huis van SCOH

 • follow up/mededelingen
 • uit de groep/rondvraag
 • visie digitale geletterdheid 
 • workshops
 • lezing expert
 • bezoek aan ICT-bedrijven
Door
Theo Staats
Uit

15 januari 2025 14:00 - 15:30  KC Da Vinci

 • hoe betrek je ouders duurzaam bij het leesonderwijs?
 • praktische tips.
 • wat werkt wel en wat werkt niet?
Uit

10 februari 2025 10:00 - 14:00  Huis van SCOH - Het Werkcafé

 • Parnassys 
 • teldatum
 • uitwisseling werkwijze andere collega's
Door
Lucas Tijbosch
Uit

20 februari 2025 15:30 - 17:00  

 • stand van zaken Cultuur op je school
 • informatie vanuit Cultuurschakel
 • eventueel cultuurplan
Door
Stephanie Verspoor
Uit

12 maart 2025 13:00 - 17:00  

 • follow up/mededelingen
 • uit de groep/rondvraag
 • visie digitale geletterdheid 
 • workshops
 • lezing expert
 • bezoek aan ICT-bedrijven
Door
Theo Staats
Uit

18 maart 2025 15:30 - 17:00  

 • kennis uitwisseling
 • inspiratie opdoen
 • ervaringen delen
Door
Ilse van der Lans
Uit