42 resultaten

7 februari 2023 09:00 - 11:00  Kindcentrum DA Vinci

 • collega's ontmoeten
 • delen van ervaringen en vraagstukken
 • opdoen van inspiratie

 

Door
Annemieke van Straalen en Mandy Verbaan
Uit

7 februari 2023 15:45 - 16:45  O.G. Heldring

 • overstap van basisschool naar voorgezet onderwijs
 • uitleg BOVO-procedure door BOVO-Haaglanden
 • voor IB'ers van de bovenbouw of andere geïnteresseerden 
Uit

7 februari 2023 16:00 - 17:30  Huis van SCOH

 • over welke periodes u pensioen hebt opgebouwd
 • hoe hoog uw pensioen wordt
 • de mogelijkheden van uitruilen van pensioen 
Door
Fred Lardinois
Soort
Uit

9 februari 2023 13:30 - 14:15  Online

 • aandacht voor een 2-tal prettige verbeteringen in Servicebureauonline: vernieuwde declaratiemodulen en vrijwilligersregister
 •  
Door
Bas, Yaël en Pierre
Soort
Uit

9 februari 2023 15:45 - 17:15  De Waterlelie

 • waarom zou je een plusklas beginnen?
 • en hoe doe je dat dan?
 • valkuilen en tips
Uit

14 februari 2023 09:30 - 12:00  De Vliermeent

 • onderwijsresultatenmodel 
 • referentieniveaus (1F, 2F, 1S)
 • Schoolambities vaststellen
Uit

15 februari 2023 11:00 - 11:45  Online

 • aandacht voor een 2-tal prettige verbeteringen in Servicebureau Online: vernieuwde declaratiemodulen en vrijwilligersregister

Door
Bas, Yaël en Pierre
Soort
Uit

15 februari 2023 13:30 - 16:00  Gymzaal Oranjeschool

Leernetwerk Beweginsonderwijs, MRT en Jonge Kind organiseren een inspirerende workshop over beweginsonderwijs voor kleuters. Wat kun je verwachten?

 • bewegen
 • kennis delen
 • inspiratie opdoen

We hopen je te zien op 15 februari!

Petra,  Annemieke, Cynthia en Mariëlle

Door
Hanneke Poot
Uit

16 februari 2023 15:45 - 17:15  Online

 • ervaringen delen
 • kennis en inspiratie opdoen
 • plannen evalueren/bijstellen

Speciale bijeenkomst voor alle netwerkcoördinatoren van de leernetwerken

Door
Eva van Winden
Uit

17 februari 2023 10:00 - 11:30  Huis van SCOH

 • Wat is LAO (Leren Anders Organiseren)? 
 • Wat wil jij weten over de school in relatie tot jouw ambities en je beoogde schoolontwikkeling? 
 • Een toelichting op de LAO kijkwijzer/ ontwikkelagenda
 • Het maken van concrete (reis-) afspraken 
Door
Projectgroep Anders Organiseren
Soort
Uit

20 februari 2023 09:00 - 11:00  Huis van SCOH

 • criteria overgang groep 2-3
 • iedereen presenteert wat ze nu hebben op school aan protocol
 • welke elementen hebben invloed op de doorstroom?
Door
Judith Porcelijn en Irene van der Weele
Uit

22 februari 2023 09:30 - 12:30  Huis van SCOH

 • optimaal gebruik van (de stappen uit) de meldcode binnen de eigen organisatie
 • jouw rol en taken als aandachtsfunctionaris binnen je eigen organisatie.
 • kennis vergroten en/of up tot date houden op het gebied van het gebruik van de meldcode, meldnormen, afwegingskader en samenwerking met Veilig Thuis
Door
Soliede
Soort
Uit

22 februari 2023 13:30 - 16:30  Huis van SCOH

 • optimaal gebruik van (de stappen uit) de meldcode binnen de eigen organisatie
 • jouw rol en taken als aandachtsfunctionaris binnen je eigen organisatie.
 • kennis vergroten en/of up tot date houden op het gebied van het gebruik van de meldcode, meldnormen, afwegingskader en samenwerking met Veilig Thuis
Door
Soliede
Soort
Uit

13 maart 2023 16:00 - 17:30  Huis van SCOH

 • verbinden
 • inspiratie
 • kennis delen 
Door
Cynthia van Nispen & Annemieke Pecht
Uit

14 maart 2023 16:00 - 17:00  De Waterlelie

 • wat is 'teken je gesprek'?
 • uitleg methode
 • hoe kan je dit toepassen?
Door
Annemieke Hokke, gedragsspecialist op De Waterlelie
Soort
Uit

15 maart 2023 13:30 - 16:30  Kindcentrum DA Vinci

 • redzaamheidslezen vs. racelezen
 • voor- en nadelen
 • kennis uitwisselen
Uit

23 maart 2023 13:00 - 17:00  nog niet bekend

 • ontmoeten ict-coördinatoren
 • kennis delen
 • inspiratie opdoen
Door
Theo Staats
Uit

24 maart 2023 09:30 - 12:00  De Vliermeent

 • didactische middenmoot bepalen
 • lesaanbod afstemmen op didactische middenmoot
 • doelgericht werken 
Uit

28 maart 2023 09:00 - 10:30  Huis van SCOH

 • korte inleiding doel en opzet Passend Onderwijs
 • specifieke zorgplicht scholen aan de hand van casuïstiek
 • rechten en plichten ouders bij aanmelding en toelating 
Door
Marion Scholtes
Uit

30 maart 2023 12:00 - 16:00  nog niet bekend

 • gekozen onderwerp staat centraal
 • gesprek met de startende leerkracht
 • gesprek met docent PABO
Door
Anne van Zuuren
Uit

3 april 2023 16:00 - 17:30  De Meerpaal

 • creatieve workshop
 • mogelijkheden van je smartphone
 • betere foto's maken
Door
Rob Turk
Uit

4 april 2023 09:00 - 13:00  nog niet bekend

 • ontmoeten IB'ers
 • kennis delen
 • inspiratie opdoen
Door
Henny en Jannine
Uit