31 resultaten

27 februari 2024 09:30 - 16:30  Huis van SCOH

 • hanteren en borgen van de meldcode
 • adviseren en begeleiden bij vermoedens
 • eerder signaleren van kindermishandeling 
Door
Florieke Stofmeel
Uit

5 maart 2024 09:00 - 11:00  KC Vroondaal

 • kennisuitwisseling
 • inspiratie opdoen
 • ervaringen delen
Door
Annemieke van Straalen
Uit

6 maart 2024 15:00 - 17:00  Basisschool Grote Beer, Guntersteinweg 60, Den Haag

 • het leerlingvolgsysteem
 • de online lesmaterialen
 • het vakwerkplan
Door
Mariëlle Sabee
Soort
Uit

11 maart 2024 16:00 - 17:30  Huis van SCOH

 • handvatten voor communicatie (TOS)
 • visualiseren van boodschappen
 • praktische tips en adviezen

12 maart 2024 15:30 - 17:00  Inholland, Theresiastraat 8, Den Haag

 • behandelen van theorie over beoordelaarsvalkuilen
 • bewust worden van eigen beoordelaarsvalkuilen
 • oefenen met beoordelen aan de hand van een opname uit de praktijk
Door
Ilse van der Lans
Uit

13 maart 2024 13:30 - 16:15  Postillion Hotel & Convention Centre, Waldorpstraat 15, 2521 CA Den Haag

Uit

18 maart 2024 16:00 - 17:00  Online

 • uitleg over de Sharepoint omgeving Planning en Plaatsing
 • uitleg over het digitaal ondertekenen van documenten
 • alle overige vragen omtrent dit proces
Door
LNW Het Jonge Kind
Soort
Uit

21 maart 2024 15:30 - 17:00  Kindcentrum Da Vinci

 • succeservaringen
 • leesapp
 • opzetten van een schoolbieb, hoe doe je dat?
Uit

26 maart 2024 16:00 - 18:00  Basisschool Grote Beer, Guntersteinweg 60, Den Haag

 • leerlingvolgsysteem
 • hoe toe te passen in de gymles
 • rapporten
Door
Mariëlle Sabee
Soort
Uit

9 april 2024 08:45 - 12:30  De Vliermeent

 • contact te zoeken
 • vragen te stellen
 • delen van leuke ideeën
 • advies te vragen
Door
Jannine Dijkstra & Henny Bult
Uit

11 april 2024 16:00 - 18:00  P. Oosterleeschool

 • kennisuitwisseling 
 • inspiratie opdoen
 • rondleiding
Door
Mariëlle Kalee, Martine Tuit en Steven Spaans
Soort
Uit

15 april 2024 09:00 - 15:00  Huis van SCOH

 • follow up/mededelingen
 • uit de groep/rondvraag
 • Visie Digitale Geletterdheid
 • werkgroepen
Door
Theo Staats
Uit

16 april 2024 12:00 - 16:00  Huis van SCOH

 • grootstedelijke context
Door
Anne van Zuuren
Uit

16 april 2024 16:00 - 17:00  CBS de Gantel

 • wat is een Orka Training?
 • wanneer zet je de Orka training in?
 • belang van groepsvorming?
Door
Michelle Leijnse
Soort
Uit

16 april 2024 16:00 - 17:30  P. Oosterleeschool

 • wat mag je van de motoriek bij peuters verwachten?
 • do's en don'ts als de motoriek wil stimuleren
 • achterstanden in de motoriek signaleren en aanpakken
Door
Petra van Dorp
Soort
Uit

17 april 2024 09:30 - 11:00  De Loods, Treubstraat 31 in Rijswijk

 • kennis verrijken 
 • inspiratie opdoen
 • ervaringen uitwisseling 
Uit

17 april 2024 14:00 - 18:00  De Meerpaal

 • je zelfvertrouwen krijgt een boost in het IJsbad, je gaat ervaren dat je krachtiger bent dan je denkt! 
 • koudetraining boost je immuunsysteem en maakt je lichaam energieker en gezond
 • je krijgt een stralend humeur; je maakt ontzettend veel gelukshormonen aan in het IJsbad
Uit

13 mei 2024 15:45 - 17:00  Huis van SCOH

 • kennisuitwisseling
 • inspiratie opdoen
 • ervaringen met elkaar te delen
Door
Coördinator SCOH Academie
Uit