22 mei 2024 09:30 - 12:30  Huis van SCOH - Het werkcafé

 • kennisuitwisseling
 • inspiratie opdoen
 • ervaringen delen 
Uit

22 november 2023 14:00 - 16:00  Stach, online of wisselend op een school

• kennis opdoen over het waarom en hoe van ruimte geven aan meertaligheid op school
• inspiratie opdoen door ervaringen uit te wisselen met andere scholen
• (nog) beter instaat zijn om in te gaan op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van meertalige leerlingen en hun families
Door
Frederike Groothoff
Uit

7 december 2023 16:00 - 17:30  Huis van SCOH

• hoe ziet een thema eruit volgens de visie op 'Spelend leren'?
• het verschil tussen thematisch werken en thematiseren
• samen een thema uitwerken a.d.h.v. een format
Door
Cynthia van Nispen & Annemieke Pecht
Uit

27 februari 2024 09:30 - 16:30  Huis van SCOH

 • hanteren en borgen van de meldcode
 • adviseren en begeleiden bij vermoedens
 • eerder signaleren van kindermishandeling 
Door
Florieke Stofmeel
Uit

15 januari 2024 15:45 - 18:00  De Vuurtoren

 • teamtraining
 • effectieve instructie
 • doelgericht opbouw van een les
Door
Wim Oosterhoff
Uit

12 oktober 2022 09:00 - 16:00  Huis van SCOH

 • strategisch kwaliteitsmanagement
 • uitvoeren observaties
 • feedbackgesprekken
Door
Cadenza
Uit

21 september 2022 14:00 - 16:30  In het Koorenhuis

 •  ontwikkelen van een visie op cultuuronderwijs
 • opdoen van kennis, inzicht en inspiratie op het gebied van cultuuronderwijs 
 • versterken van competenties zoals planmatig denken, communiceren, samenwerken en coördineren
Door
icc-trainers van CultuurSchakel
Uit