22 November 2023, 14:00 - 16:00, Stach, online of wisselend op een school

PLG Meertaligheid schooljaar 2023-2024

Hero image
• kennis opdoen over het waarom en hoe van ruimte geven aan meertaligheid op school
• inspiratie opdoen door ervaringen uit te wisselen met andere scholen
• (nog) beter instaat zijn om in te gaan op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van meertalige leerlingen en hun families
Heb jij het gevoel dat je de meertalige leerlingen in jouw groep niet de ondersteuning kunt geven die ze nodig hebben?
Dat hun onderwijsbehoeften net wat anders zijn dan de andere leerlingen in jouw groep? Merk je dat jullie als school zoekende zijn naar een gezamenlijke visie en aanpak op het gebied van meertaligheid? In de PLG Meertaligheid gaan we onderzoeken wat je hiervoor zou kunnen aanpassen. Je krijgt nieuwe kennis over theorie rondom meertalig onderwijs en je leert vooral ook praktische tools om jouw leerkrachtvaardigheden uit te breiden en je school een stukje taalvriendelijker te maken.
Programma
-INDIVIDUELE INTAKE met Frederike vóór 22 november (online) Inplannen via frederike.groothoff@gmail.com
-4 BIJEENKOMSTEN (locatie Stach, online of wisselend op een school):
BK 1: 22 november van 14.00-16.00; BK 2: 14 februari van 14.00-16.00;
BK 3: 12 maart 16.00-17.30 (ONLINE!!) BK 4: 17 april van 14.00-16.00
-2 ONLINE VRAGENUURTJES voor tussentijdse coaching/ intervisie
22 januari 16.00-17.00; 21 mei 16.00-17.00
TERUGKOM- & INSPIRATIEBIJEENKOMST: 5 juni van 14.00-16.30 (LIVE):
Presentaties van opbrengsten en vervolgacties
Samen met deelnemende scholen van eerdere PLG’s meertaligheid!
Opzet
In elke bijeenkomst zal Frederike Groothoff als expert meertaligheid kennis en praktische handvatten delen waarna de deelnemers met een opdracht aan de slag kunnen op hun eigen school. Bijeenkomsten 2, 3 en 4 beginnen met een terugkoppeling naar de opdrachten van de voorgaande bijeenkomst. Elke deelnemer vertelt wat is onderzocht of uitgevoerd in de eigen school om zo van elkaars ervaringen te leren.
 
Deelname is gratis. Deze PLG wordt bekostigd vanuit de Haagse Educatieve Agenda.
Door
Frederike Groothoff
Datum en tijd

22 november 2023 14:00 16:00

Locatie
Stach, online of wisselend op een school
Uit