Het leernetwerk Lexima is opgezet om een korte lijn te houden met de scholen die meedraaien met de licentie voor de Lexima programma's BOUW!, Letterster en Letterstad.

Doel van het netwerk is de programma's goed te implementeren op de scholen die meedraaien met de boven-schools aangeschafte licenties.
Binnen het netwerk worden regelmatig scholingen georganiseerd. Ook is het mogelijk om ervaringen met elkaar uit te wisselen.
Contactpersonen voor dit netwerk zijn:
Tessa Holtkamp, Letterster en Letterstad, werkzaam op SBO Het Mozaïek
Mariëtte Verhagen, BOUW!, werkzaam op de O.G. Heldringschool

Het leernetwerk Lexima wordt gecoördineerd door:

Mariëtte Verhagen en Tessa Holtkamp
Coördinator
Mariëtte Verhagen en Tessa Holtkamp

Evenementen voor dit leernetwerk