Op elke school in Den Haag zitten meertalige leerlingen, kinderen die met meerdere talen opgroeien. 

Vaak wordt er naar deze leerlingen gekeken als kinderen met een kleine Nederlandse woordenschat waardoor hun leerontwikkeling niet optimaal is, terwijl je ook naar deze leerlingen kunt kijken als mensen met een rijk communicatief repertoire. Als je deze leerlingen stimuleert om al hun talen in te zetten is dat bevorderend voor hun zelfvertrouwen, hun identiteitsontwikkeling en kan het een boost geven in cognitieve ontwikkeling. Bovendien vraagt het hebben van een meertalige populatie dat je kritisch kijkt naar je eigen lesaanbod en leerkrachtvaardigheden. Hoe taalrijk is de leeromgeving op jullie school? Hoeveel taalsteun geef jij?

Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit bovenbestuurlijke leernetwerk dat in samenwerking met DHS en LucasOnderwijs wordt georganiseerd. 

Het leernetwerk Meertaligheid wordt gecoördineerd door:

Coördinator
Carla van Beelen

Evenementen voor dit leernetwerk