Leernetwerk Schoolopleiders
Elke school heeft één of meerdere opgeleide schoolopleiders. Schoolopleiders coördineren het Samen Opleiden binnen hun school. Dit houdt o.a. in dat zij aanspreekpunt zijn voor de praktijkbegeleiders, dat zij de beoordelingen van de stagiaires uitvoeren en dat zij hun team op de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent het Samen Opleiden. 
Schoolopleiders komen meerdere malen per jaar bijeen om ervaringen uit te wisselen, zich bij te scholen en om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het Samen Opleiden. 
Het netwerk voor schoolopleiders wordt gecoördineerd door de bovenschools coördinator Samen Opleiden; Ilse van der Lans. 

Het leernetwerk Schoolopleiders wordt gecoördineerd door:

Afbeelding
ilse
Coördinator
Ilse van der Lans

Evenementen voor dit leernetwerk