• kennis vergroten
  • inspiratie opdoen
  • ervaringen uitwisselen
Startbijeenkomst
Als eerste kennismaking nodigen wij je uit voor de startbijeenkomst via Teams op dinsdag 3 oktober van 16.00 – 17.00 uur. Dr. Frederike Groothoff (LangWhich) schetst dan de context en deelt theorie over waarom en hoe ruimte geven aan meertaligheid. In gesprek met elkaar verkennen wij hoe dit al op jullie scholen aan bod komt, of wat hierin de wensen zijn. Frederike deelt ook een voorstel voor het leernetwerk.
Programmaonderdelen startbijeenkomst
  • Welkom en kennismaking
  • Inleiding Frederike Groothoff
  • Pauze met korte reflectieopdracht
  • Uitwisseling in subgroepen
  • Plenaire afspraken over vervolg & Afsluiting
 
Leernetwerk Meertaligheid
Het leernetwerk komt in het schooljaar 2023-2024 vier keer fysiek én twee keer online bij elkaar. We sluiten het schooljaar in juni af met een  inspiratiebijeenkomst waar ook andere scholen die aan de slag zijn gegaan met meertaligheid uit Den Haag aansluiten. Het leernetwerk start met een online individuele intake per school met Frederike. Vorig schooljaar zijn aan bod gekomen: Ken je schoolpopulatie; Nt2-didactiek algemeen; Organisatie & professionalisering; Ouderbetrokkenheid; Visie en taalbeleid.
Iedereen is welkom. We raden aan om van te voren goed te overleggen met je directie of je op te geven samen met een collega, zo kunnen jullie samen alles toepassen op jullie school.
Interesse?
Wil je bij de startbijeenkomst aanwezig zijn? Meld je dan zo snel mogelijk, via deze link aan. Je ontvangt op de dag vóór de startbijeenkomst een uitnodiging voor de online bijeenkomst.
Door
Frederike Groothoff
Datum en tijd

3 oktober 2023 16:00 17:00

Locatie
Online
Uit